مرور رده

مهارت‌های زندگی

یک چیز را پیدا کنید؛ دست از انجام همه‌چیز بکشید!

من جستجو برای پیداکردن موفقیت واقعی را شروع نکردم مگر از جایی که... دست از انجام همه‌چیز کشیدم و تمرکزم را بر روی انجام یک چیز آن هم به‌طور عالی گذاشتم. من همیشه حرص می‌خورم زمانی که پروفایل افراد را نگاه می‌کنم و در قسمت Bio نوشته‌اند:…

برای بهبود تجربه شما از بلاگ، از کوکی‌های شما با رعایت حریم شخصی استفاده هوش مصنوعی میشه. لطفا پذیرفتن رو انتخاب کنید. پذیرفتن اطلاع بیشتر