مرور رده

اجتماعی

چطور وقتی تو خونه کتک میخوری؛ به بقیه اطلاع بدی؟

در این مطلب درباره چگونگی اطلاع دادن خشونت خانگی با یکی از دست‌ها جوری که دربارش صحبت نکنی، حرف میزنم. به کمک این پست، دفعه بعدی که خودت یا دیگری این سیگنال رو نشون بدی، مخاطب متوجه میشه که داری هشدار میدی.

برای بهبود تجربه شما از بلاگ، از کوکی‌های شما با رعایت حریم شخصی استفاده هوش مصنوعی میشه. لطفا پذیرفتن رو انتخاب کنید. پذیرفتن اطلاع بیشتر