مرور برچسب

سربازی

خاطرات سربازی: ماشین آشغال جمع کنی و روز نت!

علی طاهری:  تو دوران سربازی فرمانده یگان با من لج افتاد و برای تنبیه با اینکه افسر بودم سوییچ ماشین جمع آوری زباله رو داد بهم گفت از امروز جمع آوری زباله‌های پادگان به عهده تو! روال کار اینطوری بود که گردان‌های مختلف…

برای بهبود تجربه شما از بلاگ، از کوکی‌های شما با رعایت حریم شخصی استفاده هوش مصنوعی میشه. لطفا پذیرفتن رو انتخاب کنید. پذیرفتن اطلاع بیشتر